Υγιεινές συζητήσεις – Top Channel Κοζάνης

Υγιεινές συζητήσεις – Top Channel Κοζάνης

Το Top Channel Κοζάνης και η εκπομπή υγιεινές συζητήσεις μας φιλοξένισε για να μιλήσουμε για την αντιμετώπιση κηλών κοιλιακού τοιχώματος, με τη χρήση λαμπαροσκοπικής μεθόδου.